Premiär för mobilitetsprojektet LIMA!

På onsdag är det premiär för mobilitetsprojektet LIMA. LIMA är ett mobilitetsprojekt på Lindholmen där de anställda hos deltagande företag får tillgång till en palett av färdmedel i en och samma app!

Man kan lika enkelt boka en elbil eller hyra en cykel, som att köpa en biljett till kollektivtrafiken eller kolla trafikläget. Det finns ett flertal mobilitetshubbar utplacerade på Lindholmen där de olika transporttjänsterna är samlade för att underlätta valet av färdmedel.

Denna kombinerade mobilitetstjänst, Mobility-as-a-Service (MaaS), har som syfte att öka framkomligheten på Lindholmen genom att erbjuda hållbar mobilitet och förenkla resandet så att antalet privatägda fordon reduceras.

Vi är som leverantör av utsläppsfria elfordonspooler en del av detta projekt tillsammans med bland annat Lindholmen Science Park, RISE, Smart Resenär, Ericsson, Göteborgs Stads Parkering AB, Västtrafik, Älvstranden Utveckling, Karlastaden, Atrium Ljungberg och Chalmers.

Läs mer på projektets hemsida här