Vi är Move About


Vi tror på kraften av rörelsefrihet.


En kraft som är ren och bekymmersfri.

Move About är ledande inom elbilspooler och optimering av fordonsflottor. Vi erbjuder smidiga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar som är verkligt hållbara och uppfyller alla miljömål, med minsta möjliga nyttjande av energi, produktionsresurser och offentlig plats.

Move About grundades 2007 av erfarna entreprenörer med fokus på hållbar utveckling. 2008 introducerade Move About Skandinaviens första bilpool med elbilar i Oslo. Under 2009 lanserade vi våra mobilitetstjänster i Sverige och Move About driver idag en av de största flottorna av elbilspooler i Skandinavien med över 700 fordon.


För en levande planet


Vår vision är att vara med och skapa ett verkligt hållbart samhälle genom att knyta samman elbilspooler drivna av lokalproducerad och förnyelsebar energi med tåg, fossilfri kollektivtrafik och cykelpooler.

Move About Group