OKQ8 köper Move Abouts verksamhet i Sverige

Image
OKQ8 fortsätter att investera i hållbar mobilitet och köper Move Abouts verksamhet i Sverige

Från och med 20 november 2023 övergår Move Abouts bilpooler på 120 platser, fördelade på 30 orter i Sverige, i OKQ8:s regi. Genom detta ökar OKQ8 tillgängligheten på delade bilar i anslutning till där människor bor och arbetar och till en ökad hållbar mobilitet genom att färre behöver äga en egen bil.

-Köpet av Move Abouts verksamhet i Sverige är en strategiskt viktig affär i linje med vår övertygelse om att vara en del av omställningen och att bidra till en ökad hållbar mobilitet i samhället. Att kunna erbjuda lättillgängliga mobilitetstjänster till företag, kunder och medlemmar har varit vårt fokus under en längre tid. Därför känns det fantastiskt att genom förvärvet kunna erbjuda bilpooler på över 120 platser i Sverige, säger Petra Edlund, Head of Mobility, på OKQ8.

En privatägd bil står still ungefär 95 procent av tiden, men genom att dela på resurserna i en bilpool så kan företag och privatpersoner spara både pengar, bidra till minskad trängsel i städer och en lägre miljöpåverkan. Bilpoolerna kommer att bestå främst av elbilar men även hybrider till företag som önskar detta. Bilarna bokas och låses upp smidigt via Move About appen.

-Move About har sedan starten 2007 haft fokus på hållbar utveckling och blivit ledande inom elbilspooler och optimering av fordonsflottor. Med OKQ8 som ny ägare av verksamheten så ser vi att affären kommer att kunna fortsätta växa och vidareutvecklas långsiktigt. Våra kunder kommer att få en ökad flexibilitet då hyrbilar och bilpooler kompletterar varandra och OKQ8 stationsnätverk ger en bra service. Det känns bra att ha hittat en ny ägare som delar vår vision om att bidra till en hållbar mobilitet genom ökad delning, säger Olof Jonasson, VD Move About Group.

OKQ8 har sedan tidigare fem bilpooler i Sverige och med uppköpet av Move Abouts verksamhet ökar tillgängligheten markant.

För ytterligare information, kontakta gärna: 
Agnes Palinski, kommunikationschef, OKQ8 Scandinavia
Tel: 070 014 14 9, e-post: agnes.palinski@okq8.se

Om OKQ8

OKQ8 Scandinavia har verksamhet i Sverige och Danmark och är ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag. Vi är en engagerad, kundorienterad och hållbarhetsfokuserad organisation med cirka 5 000 medarbetare. Vi arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer hållbara drivmedel och produkter, att minska ojämlikhet och att bidra till hållbara städer och samhällen. OKQ8 Scandinavia har cirka 1 000 servicestationer, en egen bank och ett av marknadens starkaste företagserbjudanden. Läs gärna mer på okq8.se.