Vi anser att säkerheten rörande dina personuppgifter vid användning av denna webbplats är viktig och vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar. I denna text informerar vi därför om hur dessa hanteras, vilka uppgifter vi sparar och vilka vi kasserar.

Insamling av data
Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter under förutsättning att det inte är nödvändigt för att kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du beställt. När du använder vår webbplats lagrar vi av olika säkerhetsskäl data i våra servrar. Denna information kan innefatta namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Information skulle möjligen kunna användas för att identifiera dig men vi har ingen möjlighet att använda den på det sättet.

Det förekommer att vi använder informationen för statistiska ändamål men enskilda användare är anonyma och identifieras ej. I de fall när personuppgifter lämnas till andra för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du beställt, kontakta dig eller av andra skäl som du godkänt, använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska metoder för att försäkra oss om att tillämpliga personuppgiftsbestämmelser följs.

Användning av kakor
Webbplatsen använder så kallade “Kakor”. Kakor är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information (t.ex. dina förvalda språkinställningar eller sidinställningar) som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på kakans livslängd).

Vi använder två kategorier av kakor: Kakor som krävs av tekniska skäl, utan vilka webbplatsens funktionalitet begränsas, och Valfria Kakor.

När du besöker vår webbsida för första gången kommer en banner komma upp på sidan. Bannern informerar dig om att vi använder kakor samt länkar dig till denna sida.

Du kan naturligtvis använda vår webbsida utan att några kakor aktiveras överhuvudtaget (innefattande kakor av tekniska skäl). I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av kakor. Detta kan dock ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida.

Google Analytics
Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder kakor. Informationen som genereras av sådan kaka genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Varken vi eller Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av kakor genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER INOM MOVE ABOUT

1. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t ex namn, körkort, adressuppgifter och kontaktuppgifter.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?
När du blir medlem hos oss och använder Move Abouts tjänster innebär det att du lämnar någon form av information till oss.

Exempel på uppgifter som vi hanterar,

Ditt namn, dina adressuppgifter och dina kontaktuppgifter
Ditt körkort
Betalningsinformation
Körhistorik

Vi behöver dessa personuppgifter för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande mot dig när du använder våra tjänster. Uppgifterna används bland annat för löpande kommunikation med dig och för att kunna ta betalt för de tjänster vi levererat, men även för att vi skall möta de krav vi har på oss avseende t.ex. bokföring och från vårt försäkringsbolag.

För dig som registrerat kreditkort så lagras informationen om Ditt kort direkt hos vår partner, inte i vårt system. Vi får dock viss data tillbaka från dem som vi lagrar hos oss, inklusive kortutgivare och de fyra sista siffrorna.

Vi använder även anonymiserad data, dvs statistik som inte kan knytas till en enskild individ, till att vidareutveckla Move Abouts tjänster och därigenom göra det hållbara resandet bättre för så många som möjligt.

3. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter lagras så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, vilket varierar för olika typ av information. Övergripande uppgifter om gjorda resor sparas normalt så länge du är medlem hos oss och raderas i samband med att du avslutar ditt medlemskap. Om du är medlem via ett företag och avslutar din anställning raderas dina personuppgifter normalt i samband med att du avslutar din anställning.

4. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter lämnas normalt inte ut till andra mottagare. Vid försäkrings­skada skickas dock personuppgifter för skadehantering. För dig som är företags­medlem så ger vi normalt även din arbetsgivare tillgång till vissa personuppgifter knutna till dina tjänsteresor.

5. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Det är viktigt för oss att skydda din integritet för att du som kund skall känna dig trygg. Vi sätter därför säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t.ex. hur vi skickar och tar emot dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT-system och arkiverar data utan sökbarhet.

6. DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
Du har även rätt klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

7. KONTAKTUPPGIFTER

OKQ8 AB (org. nr. 556027-3244) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta vår kundservice på

020-65 65 65 under kontorstid eller mejla till dso@okq8.se.
OKQ8 AB
113 46 Stockholm

För mer information gällande GDPR hänvisar vi till Datainspektionens hemsida,

www.datainspektionen.se