PERSONVERNERKLÆRING OG INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Denne personvernerklæringen gjelder for Move About AS (“vi” eller “oss”). Vi er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg som person, eksempelvis navn, mobilnummer, e-postadresse eller IP-adresse.

For oss er behandling av slike typer opplysninger nødvendige for at vi skal kunne levere mobilitetstjenester til våre kunder. Vår personvernerklæring gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene som samles inn og dine rettigheter knyttet til behandlingen av disse.

1. HVEM BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER OM?

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

 • Privatkunder
 • Kontaktpersoner hos bedriftskunder
 • Ansatte hos bedriftskunder
 • Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere
 • Besøkende på våre nettsider, ved bruk av informasjonskapsler (cookies)

2. FORMÅL, TYPER PERSONOPPLYSNINGER OG RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN

Nedenfor har vi gitt en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

2.1 Privatkunder

For å oppfylle avtalemessige forpliktelser med våre privatkunder vil vi måtte behandle visse personopplysninger. I denne sammenheng vil vi behandle følgende personopplysninger om våre privatkunder:

 • Kontaktinformasjon (navn, adresse, epost, telefonnummer)
 • Førerkortinformasjon
 • Betalingsinformasjon
 • Kjørehistorikk (inkludert GPS-posisjonering)

Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av slike personopplysninger. Formålet med denne behandlingen er å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver for å levere de tjenestene som er avtalt i avtalen med våre kunder. Aktuell GPS-posisjon brukes for å lokalisere biler som ikke returneres etter endt leieperiode eller dersom vi har behov for å sende ut veihjelp til bilen. GPS-posisjonering vil i tillegg kunne bli delt med politiet i forbindelse med etterforskning av mulige straffbare forhold.  Grunnlaget for denne behandlingen er avtale, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

Vi bruker også kontaktinformasjon om våre privatkunder i vår markedsføring og kundepleie. Vi vil kun sende deg nyhetsbrev og/eller markedsføring dersom du har samtykket til dette, og denne behandlingen har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. a bokstav a).

2.2 Kontaktpersoner hos bedriftskunder

For å oppfylle avtalemessige forpliktelser med våre bedriftskunder vil vi måtte behandle visse personopplysninger. I denne sammenheng vil vi behandle følgende personopplysninger om kontaktpersoner hos våre bedriftskunder:

 • Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap du jobber i.

Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av slike personopplysninger. Formålet med denne behandlingen er å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver for å levere de tjenestene som er avtalt i avtalen med våre kunder. Grunnlaget for denne behandlingen er kontrakt, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

Vi bruker også kontaktinformasjon om kunder i vår markedsføring og kundepleie. Vi vil kun sende deg nyhetsbrev og/eller markedsføring dersom du har samtykket til dette, og denne behandlingen har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. a bokstav a). Dette gjelder der hvor utsendelser går til deg som kontaktperson hos bedriftskunde.

2.3 Ansatte hos bedriftskunder

For å oppfylle våre avtalemessige forpliktelser med våre bedriftskunder er det nødvendig å behandle personopplysninger om våre bedriftskunders ansatte som benytter seg av bilpoolen. I denne sammenheng vil vi behandle følgende personopplysninger om ansatte hos våre bedriftskunder:

 • Kontaktinformasjon (navn, adresse, epost, telefonnummer)
 • Førerkortinformasjon
 • Kjørehistorikk (inkludert GPS-posisjonering)

Move About er ikke behandlingsansvarlig for personopplysninger om våre bedriftskunders ansatte. Dette ansvaret har den enkelte kunde. Move About har i denne sammenheng rollen som databehandler – vi behandler personopplysninger utelukkende på vegne av bedriftskunden.

Grunnlaget for vår behandling av disse personopplysningene er databehandleravtalen som inngås med våre kunder. Denne avtalen sikrer at begge parter ivaretar sine forpliktelser etter personvernforordningen.

Dersom ansatte hos våre bedriftskunder ønsker å benytte seg av vår mobilitetstjeneste vil personopplysninger behandles av Move About i henhold til punkt 2.1.

2.4 Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere

For å oppfylle avtalemessige forpliktelser med våre leverandører og samarbeidspartnere vil vi måtte behandle visse personopplysninger. I denne sammenheng vil vi behandle følgende personopplysninger om kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere:

 • Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilket selskap du jobber i.

Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av slike personopplysninger. Formålet med vår behandling av personopplysninger er primært å betjene og administrere forholdet med våre leverandører og samarbeidspartnere. Grunnlaget for denne behandlingen er kontrakt, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

2.5 Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler, også kalt “cookies” på våre nettsider. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din datamaskin, nettbrett eller telefon gjennom nettleseren. Informasjonskapslene lagrer spesifikk informasjon (som standard språkinnstillinger eller sideinnstillinger) som nettleseren din kan returnere til oss neste gang du besøker nettstedet vårt (avhengig av cookie-levetid).

Vi bruker to kategorier av informasjonskapsler: Informasjonskapsler som er nødvendige av tekniske grunner uten å begrense funksjonaliteten til nettstedet, og valgfrie informasjonskapsler. Når du besøker nettstedet vårt for første gang, vil et banner vises på siden. Banneret gir deg adgang til å samtykke til eller avslå vår bruk av valgfrie informasjonskapsler.

Google Analytics: Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker informasjonskapsler. Informasjonen som genereres av slike informasjonskapsler gjennom din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) vil bli videresendt til og lagret av Google på servere i USA. Google vil bruke denne informasjonen med det formål å evaluere din bruk av nettstedet, sammenstille rapporter om nettstedaktiviteter for nettstedseieren og tilby andre tjenester relatert til aktiviteter på nettstedet og bruken av Internett. Verken vi eller Google vil knytte IP-adressen din til andre data som Google har.

Du kan selvfølgelig bruke nettstedet vårt uten at informasjonskapsler i det hele tatt blir aktivert (inkludert informasjonskapsler av tekniske grunner). I nettleseren din kan du når som helst begrense eller deaktivere bruken av informasjonskapsler. Dette kan imidlertid påvirke funksjonaliteten og brukervennligheten på nettstedet vårt negativt.

3. HVEM VI DELER DINE PERSONOPPLYSNINGER MED

Våre driftsleverandører, slik som betalingsleverandør, skyleverandør og BankID-leverandør vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss.

Bruk av driftsleverandørene vil kunne innebære at personopplysninger overføres ut av EU/EØS. Dersom dette er tilfelle vil vi iverksette tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å sikre et tilsvarende beskyttelsesnivå som innenfor EU/EØS. Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre klienten eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette eller utleveringen er lovpålagt.

4. LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom selskapet har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger, for å ivareta kundeforholdet, være lagret så lenge kundeforholdet består.

All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med selskapets egne datalagringsrutiner.

Alle ansatte i Move About er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke bare overfor eksterne, men også internt mellom kollegaer og varer etter at ansettelsesforholdet er avsluttet.

Regnskapslovgivning pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

5. DINE RETTIGHETER

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

5.1 Trekke tilbake samtykke

Dersom du har gitt samtykke til å motta markedsføring fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.

5.2 Du kan få innsyn i dine personopplysninger

Du har krav på å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

5.3 Du kan rette og slette dine personopplysninger

Dersom du mener at Move About AS har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene.

Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

5.4 Sikkerhet

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver.

6. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

7. KONTAKT OSS

Vi har etablert en rolle som personvernansvarlig og databehandler som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen. Rollen som personvernansvarlig er lagt til vår GDPR-avdeling, og kan kontaktes på følgende måter:

Telefon: + 47 95 80 70 00

E-postadresse: kundeservice@moveabout.no

Adresse: Veritasveien 2, 1363 Høvik

8. DU KAN KLAGE TIL DATATILSYNET

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.