Move About i MaaS-prosjekt med Ruter, Statens vegvesen og Oslo Bymiljøetaten

Move About er valgt av Ruter som partner for et forskningsprosjekt innen MaaS, Mobility-as-a-Service.

MaaS, Mobility-as-a-Service, er et konsept som brukes for å beskrive løsninger der forskjellige transportformer samles i en felles app, der enkelhet for brukeren er i fokus. Konseptet er meget aktuelt akkurat nå og omfatter alt fra plattform der du kan se forskjellige tilgjengelige mobilitetsalternativer, via integrert bestillingssystem med betaling  for bruk til mobilitetstjenester der du betaler en fast månedlig avgift for “all mobilitet”.

Som en operatør av en av verdens største elbilflåter, er Move About en naturlig aktør i denne typen løsninger. I mange år har vi tilbudt fullt integrerte løsninger der kundene våre har tilgang til delte elbiler, elektriske sykler og elektriske sparkesykler i en app. Nå tar vi skrittet mot å integrere våre mobilitetsløsninger i en større sammenheng, og gjøre dem til en del av et moderne og bærekraftig transportsystem!

Sammen med Ruter, Statens vegvesen og Oslo Bymiljøetaten har vi etablert Mobilitetspunkt Filipstad, en stasjon der Move Abouts elbiler, elsykler og elsparkesykler tilbys Ruters reisende. I nært samarbeid mellom Move About og Ruter blir tjenesten videreutviklet i løpet av prosjektet. Kjøretøyene blir ladet med lokalprodusert solenergi fra vår solcelletak.

Les mer om prosjektet på Ruters nettsted.