Indre Østfold kommune innfører bildelingsordning

Indre Østfold kommune innfører bildelingsordning – til beste for både miljø og innbyggere.

Som en av de første kommunene i landet innfører Indre Østfold kommune en ny type mobilitetsavtale for å administrere biler som benyttes i kommunale tjenester.
Den nye modellen innebærer at også innbyggerne vil kunne utnytte bilparken utenfor arbeidstiden. På grunn av koronasituasjonen er tilbudet til innbyggerne utsatt inntil
videre.

–Vi er stolte over å kunne inngå en fremtidsrettet avtale som både vil være bra for miljøet og for innbyggerne i kommunen, sier Hilde Brandsrud, kommunaldirektør for næring, plan og
teknikk i Indre Østfold kommune.

Mobilapp
–Alt håndteres via en mobilapp, og bilene kan leies i alt fra en time til en hel helg, sier Hilde
Brandsrud videre.

Til sammen omfatter ordningen 20 biler som i det daglige vil bli benyttet av kommunens
ansatte. Dersom det er behov, kan vi utvide tilbudet med flere biler.

Rollemodell
–Det er gledelig å kunne bidra til en topp moderne og miljøvennlig mobilitetsløsning for
Indre Østfold kommune, sier Morten von Krogh, administrerende direktør i Move About.
–På denne måten tror vi at Indre Østfold kommune kan bli en rollemodell for hvordan ny
teknologi og delingsfilosofi kan tas i bruk i kommune-Norge, sier han.
-Det er opprettet egne mobilitetspunkter på ulike steder i kommunen der bilene kan leies,
sier Hilde Brandsrud.